Daily Archives: 10.11.2015

Cấp cứu lão khoa số 25 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY TIM (HEART FAILURE) Banjamin J.Frada Department of Emergency Medicine The Cleveland Clinic Foundation Cleveland, OH W.Franklin Peacock Assistant Professor The Ohio State University Emergency Department The Cleveland Clinic Foundation Cleveland, OH PHẦN I High-Yield Facts Tỷ lệ lưu hành … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận