Daily Archives: 08.11.2015

Cấp cứu nội thần kinh số 41 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHÓNG MẶT KỊCH PHÁT HIỀN TÍNH (BENIGN POSITIONALVERTIGO) TEST 2 Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn ông 45 tuổi đến phòng cấp cứu vì bị những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này