Daily Archives: 06.11.2015

Thời sự y học số 384 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ UNG THƯ TỤY TẠNG : NHỮNG TIẾN BỘ TỪNG BƯỚC NHỎ. -10% những trường hợp ung thư tiêu hóa xảy ra ở tụy tạng. – Hai chức năng của tụy tạng 1. Tụy tạng sản xuất những kích thích … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 3 bình luận