Daily Archives: 04.11.2015

Cấp cứu nội thần kinh số 40 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG DỰA VÀO SCANNER ĐẦU ĐỂ LOẠI BỎ NHỮNG NGUYÊN NHÂN NGHIÊM TRỌNG CỦA CHÓNG MẶT (DO NOT RELY ON A HEAD COMPUTED TOMOGRAPHY TO EXCLUDE SERIOUS CAUSES OF VERTIGO) James A. Nelson, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này