Daily Archives: 31.10.2015

Cấp cứu nội thần kinh số 38 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHÓNG MẶT KỊCH PHÁT HIỀN TÍNH (BENIGN POSITIONALVERTIGO) TEST Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn ông 56 tuổi đến phòng cấp cứu kêu chóng mặt và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này