Daily Archives: 27.10.2015

Thời sự y học số 383 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ BỆNH PARKINSON : NHỮNG HỨA HẸN TIẾN BỘ 150.000 người bị bệnh Parkinson ở Pháp, với 9000 trường hợp mới mỗi năm. Một sự thoái hóa của những neurone sản xuất dopamine 1. Những neurone sản xuất dopamine… Não … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 8 bình luận