Daily Archives: 24.10.2015

Cấp cứu tim mạch số 65 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG QUÊN NHỮNG NGUYÊN NHÂN KHÔNG PHẢI ĐỘNG MẠCH VÀNH CỦA ĐAU NGỰC CẤP TÍNH (DO NOT FORGET ABOUT THE NON CORONARY CAUSES OF ACUTE CHEST PAIN) Tarlan Hedayati, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine John Stronger Hospital of … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận