Daily Archives: 22.10.2015

Cấp cứu tim mạch số 64 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG QUÊN XÉT ĐẾN NHỮNG YẾU TỐ NGUY CƠ KHÔNG TRUYỀN THÔNG ĐỐI VỚI BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH Ở NHỮNG BỆNH NHÂN VỚI ĐAU NGỰC. (DO NOT FORGET TO CONSIDER “NONTRADIONAL” RISK FACTORS FOR CORONARY ARTERY DISEASE IN PATIENTS WITH … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận