Daily Archives: 16.10.2015

Thời sự y học số 382 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ MỘT HY VỌNG CHỐNG BỆNH ZONA Một vaccin mới cho phép trong 97% các trường hợp gây miễn dịch chống virus gây đau dữ dội ở da này. Lần đầu tiên, một vaccin chống bệnh zona tỏ ra rất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 1 bình luận