Daily Archives: 09.10.2015

Cấp cứu dị ứng số 8 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG PHẢN VỆ (CHOC ANAPHYLACTIQUE) F. Nicolas Professeur des Universités, Réanimation médicale D. Villers Professeur des Universités, Réanimation médicale TEST 2 Ông B…, người đàn ông 40 tuổi nghiện rượu và thuốc lá, không có tiền căn nào khác ngoài … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dị ứng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này