Daily Archives: 08.10.2015

Cấp cứu dị ứng số 7 – BS Nguyễn Văn Thịnh

COI CHỪNG NHỮNG BIỂU HIỆN KHÔNG ĐIỂN HÌNH CỦA PHẢN VỆ (BE WARY OF THE ATYPICAL PRESENTATIONS OF ANAPHYLAXIS) William K. Mallon, MD Associate Professor Department of Emergency Medicine Kech School of Medicine University of Southern California Phản vệ là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dị ứng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này