Daily Archives: 07.10.2015

Cấp cứu dị ứng số 6 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CẨN THẬN ĐỀ PHÒNG PHẢN ỨNG HAI GIAI ĐOẠN CỦA PHẢN VỆ (BEWARE OF THE BIPHASIC REACTION OF ANAPHYLAXIS) Jan M. Schoenberger, MD Department of Emergency Medicine Keck School of Medicine University of Southern California Phản vệ là một phản … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dị ứng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này