Daily Archives: 03.10.2015

Cấp cứu dị ứng số 3 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHẢN VỆ (ANAPHYLAXIS) Scott A.Kelly Resident Physician University of Michigan Medical Center Saint Joseph Mercy Hospital Ann Arbor, Michigan Laura Roff Hopson Assistant Professor Department of Emergency Medicine University of Michigan Medical Center Ann Arbor, Michigan – Phần lớn không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dị ứng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này