Daily Archives: 30.09.2015

Cấp cứu dị ứng số 2 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHOÁNG PHẢN VỆ (ANAPHYLACTIC SHOCK) TEST Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn bà 30 tuổi, không được biết tiền căn y khoa, đang dùng sushi với … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dị ứng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này