Daily Archives: 27.09.2015

Cần đào thải những giáo sư, tiến sỹ “nằm vùng” – Nguyễn Đức Dân

Từ năm 2003, GS.TS. Nguyễn Đức Dân đã đề nghị “Hãy đưa những học vị, học hàm này về từng cơ sở nghiên cứu và đào tạo như đã đưa các thương hiệu về từng công ty. Khi câu chuyện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này