Daily Archives: 24.09.2015

Nạn “con ông cháu cha”, hoạ “đồng hương đồng khói”

Xưa, “một người làm quan cả nhà được nhờ”. Nay, nếu có một người làm quan to thì cả họ, cả làng, cả tỉnh đều được cậy và nhiều người còn được làm quan vừa, quan bé. Báo chí và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này