Daily Archives: 23.09.2015

Văn tế thập loại giáo sư

1. Tiết quý Thu gió mưa vuồn vuột Dân quê miềng lạnh buốt xương da Lập đàn đèn nến hương hoa Lạy ông tiến sĩ, lạy bà giáo sư.

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này