Daily Archives: 20.09.2015

Tiếng Huế trong ký ức

Nhiều người nói: “Tiếng Huế là một ngoại ngữ đối với những người miền khác” ! Thực ra thì tiếng Huế cũng như tiếng Nam hay tiếng Bắc thôi, vì ở miền nào cũng có những từ đặc trưng của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Viết về Huế | Bình luận về bài viết này