Daily Archives: 17.09.2015

Cấp cứu tim mạch số 63 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU (DEEP VENOUS THROMBOSIS) Diamond Vrocher III, MD Assistant Professor University of Alabama Birmingham, Alabama Stephanie Hollingsworth Resident Physician University of Alabama Birmingham, Alabama – 600.000 trường hợp mỗi năm ở Hoa Kỳ – Tỷ lệ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này