Daily Archives: 15.09.2015

Cấp cứu hô hấp số 44 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI VÀ VIÊM TĨNH MẠCH (EMBOLIE PULMONAIRE ET PHLEBITE) Barbara Orlando Service des Urgences Hôpital Hôtel-Dieu, Paris Jean-Louis Pourriat Service des Urgences Hôpital Hôtel-Dieu, Paris I. NHẬP ĐỀ VÀ ĐỊNH NGHĨA 1. Nghẽn tắc động mạch … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này