Daily Archives: 13.09.2015

Cấp cứu tim mạch số 62 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY TIM SUNG HUYẾT (CONGESTIVE HEART FAILURE) David E. Newcomb, MD Resident Physician University of Michigan Medical Center/ Saint Joseph Mercy Hospital Ann Arbor, Michigan – Hội chứng lâm sàng được gây nên bởi vì ta không có khả năng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này