Daily Archives: 11.09.2015

Cấp cứu hô hấp số 43 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI (PULMONARY EMBOLISM) TEST 2 Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn bà 45 tuổi đến phòng cấp cứu ngay sau khi hạ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận