Daily Archives: 10.09.2015

Cấp cứu tim mạch số 61 – BS Nguyễn Văn Thịnh

SUY TIM SUNG HUYẾT (CONGESTIVE HEART FAILURE) TEST Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn ông 58 tuổi đến phòng cấp cứu với khó thở tăng dần … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận