Daily Archives: 08.09.2015

Thời sự y học số 379 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ BỆNH MÃN KINH : MỘT THỜI KỲ CHUYỂN TIẾP ĐÔI KHI KHÓ KHĂN 51 tuổi : Đó là tuổi trung bình xuất hiện mãn kinh.                              NHỮNG HẬU QUẢ KHẢ DĨ LÊN CƠ THẾ Thời kỳ mãn kinh tương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 7 bình luận