Daily Archives: 07.09.2015

Cấp cứu hô hấp số 42 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGHẼN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI (PULMONARY EMBOLISM) TEST Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một phụ nữ 56 tuổi với một tiền sử ung thư buồng trứng đến phòng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận