Daily Archives: 05.09.2015

Cấp cứu lão khoa số 21 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG ĐỘNG MẠCH VÀNH CẤP TÍNH (ACUTE CORONARY SYNDROMES) Brian F. Erling Clinical Instructor Department of Emergency Medicine University of Virginia School of Medicine Charlottesville, VA William J. Brady Associate Professor Department of Emergency Medicine University of Virginia School … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận