Daily Archives: 04.09.2015

Đọc bài “Những thằng già nhớ mẹ” của Vũ Thế Thành nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu 2015

Hơn hai mươi năm trước, ông tổng giám đốc công ty tôi mất mẹ. Lúc đương quyền, ông đem mẹ vào Sài Gòn ở với ông. Khi ông về hưu, bà đòi về quê ở vùng ngoại ô Hà Nội … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này