Daily Archives: 03.09.2015

Thời sự y học số 378 – BS Nguyễn Văn Thịnh

+ 50% tử vong trong năm sau gãy cổ xương đùi đối với những bệnh nhân trên 90 tuổi. + Cuộc đời của cổ xương đùi không là màu hồng : – Sự hao mòn khớp háng : đầu của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này