Daily Archives: 31.08.2015

Cấp cứu hô hấp số 41 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT NGUYÊN PHÁT (PRIMARY SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX) TEST Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một thanh niên 29 tuổi cao và mảnh khảnh đến phòng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này