Daily Archives: 28.08.2015

Cấp cứu tim mạch số 59 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TÁCH THÀNH ĐỘNG MẠCH CHỦ (AORTIC DISSECTION) TEST Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn ông 65 tuổi với một tiền sử cao huyết áp mãn tính … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này