Daily Archives: 24.08.2015

Thời sự y học số 377 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ BỆNH ALZHEIMER : NHỮNG NGUYÊN NHÂN CÒN CHƯA ĐƯỢC BIẾT RÕ. Ngày 25 tháng 11 năm 1901, Auguste Deter, 51 tuổi, được đưa vào bệnh viện Francfort (Đức). Bị điều mà người ta gọi vào thời kỳ đó “démence”, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 3 bình luận