Daily Archives: 15.07.2015

Paris accueille le monde: Feu d’artifice du 14 juillet 2015 à Paris

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu hô hấp số 37 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HEN PHẾ QUẢN CẤP TÍNH (ACUTE ASTHMA) TEST 2 Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn ông 42 tuổi được xe cứu thương đưa đến sau khi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này