Daily Archives: 14.07.2015

14 juillet: Lễ Quốc Khánh nước Cộng Hòa Pháp

Từ năm 1880, ngày 14 tháng 7 được chính thức công nhận là ngày lễ Quốc Khánh Pháp. 14 tháng 7 cũng là ngày kỷ niệm ngày “phá ngục Bastille” (14/07/1789). Trong dịp này có lễ duyệt binh trên đại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này