Daily Archives: 11.07.2015

Cấp cứu hô hấp số 36 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HEN PHẾ QUẢN CẤP TÍNH (ACUTE ASTHMA) TEST 1 Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn bà 24 tuổi được đưa vào phòng cấp cứu sau khi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận