Daily Archives: 09.07.2015

Cấp cứu ngộ độc số 30 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TEST 1 HỘI CHỨNG CAI RƯỢU (ALCOHOL WITHDRAWAL) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn ông 47 tuổi được mang vào phòng cấp cứu bởi EMS (emergency … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này