Daily Archives: 02.07.2015

Thời sự y học số 374 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ RƯỢU : MỘT NGUY CƠ CẦN THEO DÕI NHƯ ĐƯỜNG HUYẾT HAY CHOLESTEROL. Mỗi năm, ở Pháp, 49.000 trường hợp tử vong là do rượu.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này