Monthly Archives: Tháng Bảy 2015

Huế: Đại Nội

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thời sự y học số 376 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/MÙA HÈ : MÙA CỦA TẤT CẢ NHỮNG NGUY HIỂM. Trên đường hay ở nơi tận cùng của thế giới, dưới ánh nắng mặt trời hay đi cùng với sâu bọ vacances có thể nhanh chóng bị hỏng nếu ta … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | %(count) bình luận

Huế: Thượng lưu sông Hương, Kim Long, Chùa Linh Mụ

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Huế: Hữu ngạn sông Hương, Trường Đồng Khánh Quốc Học, An Cựu

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Huế: Tả ngạn sông Hương, Gia Hội, Thành Nội

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu hô hấp số 40 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG QUÊN CHO CORTICOID Ở NHỮNG BỆNH NHÂN VỚI CƠN BỘC PHÁT CẤP TÍNH CỦA HEN PHẾ QUẢN (DO NOT FORGET TO ADMINISTER STEROIDS IN PATIENTS WITH ACUTE ASTHMA EXACERBATIONS) Eduardo Borquez, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Keck … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Paris accueille le monde, la Tour Eiffel s’illumine avec le grand feu d’artifice du 14 Juillet 2015.

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?