Daily Archives: 29.06.2015

Cấp cứu tâm thần số 11 – BS Nguyễn Văn Thịnh

RƯỢU (ALCOOL) 1/ MỨC ĐỘ LƯU HÀNH CỦA ALCOOLISME ? – 2 triệu người phụ thuộc rượu (alcoolo-dépendance) trong đó 600.000 phụ nữ. – 20% những người đi khám thầy thuốc đa khoa, 25% những bệnh nhân nhập viện có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tâm thần, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này