Daily Archives: 27.06.2015

Có bằng tiến sĩ chỉ là xóa mù chữ thôi !

Đó là tuyên bố của một vị tiến sĩ “xịn” 101%. Nói là tiến sĩ “xịn” bởi anh được đào tạo bài bản, chính qui, tại một trường đại học lớn của Mỹ, không phải dạng chuyên tu, tại chức … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này