Daily Archives: 25.06.2015

Cấp cứu tâm thần số 10 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HỘI CHỨNG SA SÚT TRÍ TUỆ (SYNDROME DÉMENTIEL) 1. ĐỊNH NGHĨA ? Mất dần dần và toàn bộ những faculté mentale của một người cản trở khả năng độc lập và đời sống hàng ngày.

Đăng tải tại Cấp cứu tâm thần, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này