Daily Archives: 23.06.2015

Cười té ghế hay đau thắt lòng với chữ sửa Truyện Kiều ?

Mỗi từ, mỗi câu trong Truyện Kiều là mỗi viên ngọc long lanh trong kho tàng ngôn ngữ và văn chương Việt Nam, điều đó có lẽ không cần phải bàn. Nhưng nay có lẽ phải bàn lại vì có … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này