Daily Archives: 21.06.2015

Cấp cứu lão khoa số 20 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG BAO GIỜ CHO RẰNG BẤT CỨ BỆNH LÝ TRONG BỤNG NÀO Ở MỘT BỆNH NHÂN SẼ CÓ NHỮNG BIỂU HIỆN “ĐIỂN HÌNH” (NEVER ASSUME THAT ANY INTRAABDOMINAL CONDITION IN AN ELDERLY PATIENT WILL PRESENT ” TYPICALLY”) Michael McLaughlin, MD … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này