Daily Archives: 17.06.2015

Cấp cứu tâm thần số 9 – BS Nguyễn Văn Thịnh

MÊ SẢNG (DELIRIUM) Marshall R.Thomas, M.D Associate Professor of Psychiatry University of Colorado Health Sciences Center Colorado Psychiatrric Hospital Denver, Colorado Elizabeth Cookson, M.D. Assistant Professor Department of Psychiatry University of Colorado School of Medicine Denver Health Medical Center Denver, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tâm thần, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận