Daily Archives: 13.06.2015

Cấp cứu tim mạch số 57 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CẨN THẬN KHI GÁN ĐAU NGỰC CHO “LO ÂU” Ở TẤT CẢ NHỮNG BỆNH NHÂN VỚI NHỮNG BIẾN CỐ XÚC CẢM MỚI XẢY RA (BEWARE ATTRIBUTING CHEST PAIN TO “ANXIETY” IN ALL PATIENTS WITH RECENT EMOTIONAL EVENTS) James De La … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận