Daily Archives: 07.06.2015

Cấp cứu tâm thần số 8 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN LO ÂU CẤP TÍNH VÀ CƠN HOẢNG SỢ (CRISE D’ ANGOISSE AIGUE ET ATTAQUE DE PANIQUE) Cấp cứu nội khoa Tìm một nguyên nhân thực thể Điều trị nguyên nhân Tìm một rối loạn tâm thần và điều trị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tâm thần, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này