Daily Archives: 02.06.2015

Cấp cứu tâm thần số 7 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CƠN HOẢNG SỢ (PANIC ATTACK) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit Receiving Hospital Detroit, MI Một người đàn bà 31 tuổi đến phòng cấp cứu 20 phút sau khi khởi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tâm thần, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này