Daily Archives: 30.04.2015

Test Sinh Học, một cuộc cách mạng của ngành y

Mùa thu 2013, Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp đã bật đèn xanh cho việc thương mại hóa các test sinh học để phát hiện HIV. Việc sử dụng các test này rất đơn giản: chỉ cần lấy một ít … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | Bình luận về bài viết này