Daily Archives: 27.04.2015

Thời sự y học số 370 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ NỘI SOI (ENDOSCOPIE) : NHỮNG HỨA HẸN CỦA MỘT NGOẠI KHOA KHÔNG ĐỂ LẠI SẸO. Những can thiệp với ống nội soi (endoscope) được đưa vào qua những lỗ tự nhiên đang phát triển mạnh nhưng còn phải vượt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 2 bình luận