Daily Archives: 16.04.2015

Cấp cứu ngoại thần kinh số 8 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TEST 1 XUẤT HUYẾT MÀNG NÃO (HÉMORRAGIE MÉNINGÉE) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn ông 57 tuổi với một tiền sử cao huyết áp và migraine … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngoại thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này