Daily Archives: 15.04.2015

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 24 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TEST 1 HẠ ĐƯỜNG HUYẾT (HYPOGLYCEMIA) Adam J.Rosh, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wayne State University School of Medicine Detroit, MI Một người đàn bà 69 tuổi với tiền sử cao huyết áp, tăng cholestérol huyết, bệnh đái … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận